Ara

DEVLET KONSERVATUVARI

Bilgi Paketi

12.09.2021 13:27

 

Eğitim Türü ve Hedefler :

Eğitim Türü (Amaçlar)

Müzik bilimi (müzikoloji)’nin temel konuları ile Batı müziği ve Türk müziği alanlarındaki gelişmeleri çağa uygun bir eğitim öğretim süreciyle öğrencilerine aktarmak, müzik bilimi ve sanatı alanlarında araştırma, inceleme, analiz, sentez ve uygulamalar yapabilen, bilim ve sanat uzmanlığına aday bireyler yetiştirmek.

 

Hedefler

Müzik bilimi (müzikoloji) alanında lisans seviyesinde üst düzeyde bir bölüm olmak; bilim, kültür ve sanat faaliyetleriyle müzik bilimi, Batı müziği ve Türk müziği alanlarındaki gelişmelere katkı sağlamak, çağın zorunlu kıldığı eğitim ve müzik teknolojilerini eğitim öğretim sürecinde kullanmak.

Program Profili

Bu programda, geleneksel Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği'ne ait unsurlar detaylı bir şekilde öğretilmektedir

Program Yetkilileri

 Bölüm Başkanı (ya da Eşdeğeri): Doç. Dr. Yavuz DEMİRTAŞ

 Bölüm ECTS ve Erasmus Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi İrşat KAZAZOĞLU

 Koordinatör Yardımcısı:Öğr. Gör. Kenan SAVAŞ

 Yüksekokul Sekreteri: Muzaffer TAN

Alınacak Derece

Lisans.

Kabul Koşulları

Özel yetenek sınavı ile öğrenci alınmaktadır.

Üst Kademeye Geçiş

Yüksek lisans eğitimine geçiş.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “yeterlilik koşulları ve kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Örgün öğrenim tanınmaktadır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak mezuniyet için gereklidir.

İstihdam Olanakları

Trt Radyo ve Televizyonlarında ses ve saz sanatçısı, program yapımcısı, Kültür Bakanlığı Klasik Türk Müziği orolarında ses ve saz sanatçısı olarak, Kültür Bakanlığı Halk Müziği korolarında ses ve saz sanatçısı olarak, üniversitelerde okutman, araştırma ve öğretim görevlisi olarak, formasyon belgesi almak koşulu ile özel ve resmi ilköğretim ve liselerde öğretmen olarak, halk eğitim merkezlerinde eğitmen olarak istihdam edilmektedirler.

Program Yeterlikleri

1-Müziğin evrensel değerlerini anlama ve yorumlama becerisi kazandırır.

2- Müziğin ulusal ve uluslararası değerlerinin farkındalığını sağlar.

3- İlgili sanat alanının yöntem ve tekniklerini kullanma becerisi kazandırır.

4- Duysal algıyı ifade etmeyi sağlar.

5- Alanındaki çalışmaları sorgulama becerisi kazandırır.

6- Hedef dinleyici üzerinde alanını tanımlayan çalışmalar paylaşır.

7- Bireysel ya da grup çalışmalarına uyumlu ve üretken bir sanatçı olma becerisi kazandırır.

8- Müzikal yetenek ve kabiliyetlerine göre branşlaşır ve bu doğrultuda grup çalışmaları yapar.

9- Müziğin tarihsel süreci hakkında bilgi sahibi olur

10- Müzik sanatının yorumu ve estetiği üzerine tartışarak müzikal becerilerini geliştirir.

11- Müzik alanında özgün eserler paylaşır ve toplumsal sonuçlarını değerlendirir.

12- Alanındaki çalışmaları toplu icra etme yetisine sahip olur.

Hızlı Erişim