Ara

DEVLET KONSERVATUVARI

KURULLAR-KOMİSYONLAR-KOORDİNATÖRLER

10.09.2021 11:42

Akademik Teşvik Komisyonu

Doç. Dr. Metin ÇAĞLAR

Bşk

Doç. Dr. Yavuz DEMİRTAŞ

Üye

Dr. Öğr. Üyesi  İrşat KAZAZOĞLU AY

Üye

Öğr. Gör. Burak DAL

Üye

Öğr. Gör. Öner KOVA

Üye

Hızlı Erişim