Ara

DEVLET KONSERVATUVARI

KURULLAR - KOMİSYONLAR - KOORDİNATÖRLER

09.07.2021 19:01

 

Konservatuvar Kurulu Üyeleri: 

Müdür                              : Doç. Dr. Metin ÇAĞLAR, 

Bölüm Başkanı                : Doç. Dr. Yavuz DEMİRTAŞ, 

Müdür Yrd.                       : Öğr. Gör. Burak DAL, 

TSM Anasanat Dalı Bşk.  : Öğr. Gör. Kenan SAVAŞ, 

THM Anasanat Dalı Bşk.  : Öğr. Gör. Öner KOVA

Akademik Teşvik Komisyonu

Doç. Dr. Metin ÇAĞLAR

Bşk

Doç. Dr. Yavuz DEMİRTAŞ

Üye

Dr. Öğr. Üyesi  İrşat KAZAZOĞLU AY

Üye

Öğr. Gör. Burak DAL

Üye

Öğr. Gör. Öner KOVA

Üye

İntibak Komisyonu

Doç. Dr. Yavuz DEMİRTAŞ

Bölüm Başkanı

Öğr. Gör. Mustafa ÖZTÜRK

Komisyon Başkanı

Öğr. Gör. Burak DAL

Üye

Öğr. Gör. Kenan SAVAŞ

Üye

ECTS – ERESMUS                             : Dr. Öğr. Üyesı İrşat KAZAZOĞLU AY  – Öğr. Gör. Kenan SAVAŞ

Farabi – Mevlana                         : Öğr. Gör. Burak DAL

Dış Paydaş Komisyonu             : Dr. Öğr. Üyesi İrşat KAZAZOĞLU AY  - Öğr. Gör. Öner KOVA  –

                 Öğr. Gör. Burak KOÇER – Öğr. Gör. Mustafa ÖZTÜRK

Kalite Komisyonu

1

Doç. DR. Yavuz DEMİRTAŞ

Başkan

2

Öğr. Gör. Mustafa ÖZTÜRK

Üye

3

Dr. Öğr. Üyesi İrşat KAZAZOĞLU AY

Üye

4

Arş. Gör. Cüneyt ÖBEK

Üye

 

Öğrenci İşleri Koordinatörü: Arş. Gör. Cüneyt ÖBEK

 

Hızlı Erişim