Ara

DEVLET KONSERVATUVARI

Misyon

09.07.2021 19:01

MİSYON

Eğitim, araştırma ve sosyo-kültürel beklentiler doğrultusunda müzik ve kültür alanında kendini yetiştirmiş, özgün ve evrensel alanda söz sahibi olacak çağdaş bireyler ve akademisyenler yetiştirerek ülke kültürüne ve müziğine katkıda bulunmak.

Batıya açık, Türk Halk ve Türk Sanat Müziklerini bilen, icracılığının yanında, öncelikle bir sanat ve kültür adamı hüviyetinde, bilinçli gençler yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Geçmiş kültürüne, sanatına hakim, geleceğin sanatını oluşturmaya hazır, batıyı da bilen, sanat ufku geniş sanatçılar ve müzik öğretmenleri yetiştirmek.

Arşivlerimiz, daha gün ışığına çıkmamış pek çok eser ve belge ile doludur. Hazırladığımız programla, araştırmacılığa merak duyacak öğrencilerimiz için de bir temel oluşturulması planlanmaktadır. Yani Türk Musikisine hizmet edecek araştırmacılar yetiştirmek.

Ayrıca yörenin müziğini, zengin kültürünü bilimsel ortamlarda ele alıp incelemek, yaşayıp yaşatmak ve şimdiden başladığımız arşiv çalışmaları ile korumak.

Hızlı Erişim