Ara

DEVLET KONSERVATUVARI

Yûnus Emre Sempozyumu

28.10.2021 08:39

Cumhuriyet Üniversitesi tarafından;

28 Ekim 2021 tarihinde alanında özgün çalışmaların sunulacağı

"Yûnus Emre Sempozyumu" düzenlenmiştir. Sempozyum pandemi şartları da dikkate alınarak

www.webinar.cumhuriyet.edu.tr web adresinde çevrimiçi olarak da yayınlanacaktır.